Broreparationer på Vadsboleden

Det är broarna vid Ekängsvägen och Norra Bergvägen som ska repareras.

Varför bygger vi om?

Broar utsätts konstant för stora påfrestningar från bland annat väder och trafik. Det gör att betong, ytskikt och tätskikt slits ut och emellanåt måste bytas ut eller repareras. Vi kommer nu att reparera broarna som korsar Vadsbovägen vid Ekängsvägen och Norra Bergvägen.

Entreprenör är DAB Group.

Tidplan

Vi planerar att påbörja arbetet i juli och det kommer att vara färdigt i slutet av september.

Hur kommer det påverka mig?

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas på förståelse för de besvär som kan uppstå.

I perioder kommer vi att leda om trafiken för att minska trafikmängden i korsningarna. Vi ber dig respektera de omledningar vi gör och försöka välja andra vägar när du kan.

Kontakta oss gärna med dina frågor och synpunkter.