Bättre cykelväg längs Mariestadsvägen

Vi förbättrar gång- och cykelvägen längs med Mariestadsvägen. Läs mer om hur du påverkas här.

Mellan den 7 och 16 augusti kommer vi att stänga av gång- och cykelvägen på Mariestadsvägens västra sida från Mörkekorset upp till Rådmansgatan. Först justerar vi upp brunnarna till markhöjd för att sedan lägga ny asfalt på vägen. Gång- och cykelvägen blir efter detta både trevligare och tryggare!

Så här påverkas du

När du går hänvisar vi dig till trottoaren på andra sidan vägen. När du cyklar kommer vi att leda ut dig i bilkörfältet, där du kör bredvid bilisterna. Påverkan för dig när du kör bil blir att vi sänker hastigheten till 30 km/h och placerar ut några farthinder för att öka säkerheten på platsen.