Lekplatser

Vår målsättning är att tillhandahålla tillgängliga, roliga, trivsamma och säkra lekplatser som kan stimulera till lek och rörelse utomhus. Barn leker överallt. Lekplatsen är därför ett komplement till uppväxtmiljön i övrigt. Under kommande år ska kommunens lekplatser rustas upp.

Hitta till din lekplats

Här hittar du en karta som visar vart kommunens lekplatser finns. Upptäcker du akuta fel på våra lekplatser kontaktar du vår driftenhet som du når via kommunens kontaktcenter.