Bild från studiebesöket på Götenehus.

Företagsbesök i Götene

Under vårens andra företagsbesök åkte kommunledningen över kommungränsen till Götenehus i Götene.

Syftet med företagsbesöken är att upprätthålla en dialog på plats med det lokala näringslivet I Skövderegionen och ta del av deras verksamhet, utmaningar och hur företagen ser på relationen med Skövde kommun. Skövde växer och nya bostäder står högt upp på listan och är något som kommunen jobbar hårt med att få till. Götenhus är i dag en viktig aktör och de har bostadsproduktion igång på flera håll i Skövde bland annat i Hasselbacken, Frostaliden och Trädgårdsstaden.

På Götenehus tog VD Claes Hansson emot tillsammans med sina kollegor och underströk att Skövde är deras viktigaste marknad i dagsläget och är den orten där de har flest bostadsprojekt igång. Glädjande för Skaraborg är även att Götenhus är I full gång med att utöka produktionen I Götene och planerar för en utbyggnad av den befintliga fabriken med 10 000 kvm. Detta kommer att stärka Götenhus redan idag starka position på marknaden.

Katarina Jonsson (M), Ulla-Britt Hagström (L), Johan Ask (S), näringslivschef Erik Prestgaard och näringslivsutvecklare Christian Johansson deltog vid besöket.