Flaggor

Skövde kommun

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor, bland annat skola, barnomsorg, teknisk service, socialtjänst och äldreomsorg.
 

Skövde kommun leds under den här mandatperioden av en allians bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Alliansens programförklaring för 2015-2018 hittar du under "Dokument".

Aktuellt

Alliansens budgetförslag

Alliansens budgetförslag

Skövde växer och för att möta behoven i ett växande Skövde presenterar Alliansen ett offensivt budgetförslag med fokus på att Skövde ska vara en attraktiv stad att bo, leva och verka i. 16 maj 2017
Skövde på plats sex bland Sveriges superkommuner

Skövde på plats sex bland Sveriges superkommuner

Skövde kommer på sjätte plats när Dagens samhälle för tredje gången utser Sveriges superkommuner. 12 maj 2017
Kommunen och Svenska kyrkan samverkar

Kommunen och Svenska kyrkan samverkar

Skövde kommun och Svenska kyrkan i Skövde har, utifrån sina respektive ansvarsområden, ett gemensamt intresse i att lokalsamhället Skövde utvecklas på ett positivt sätt. 03 maj 2017
Företagare och invånare allt nöjdare med vår service

Företagare och invånare allt nöjdare med vår service

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör regelbundna mätningar av kommunernas myndighetsutövning. Sedan den senaste mätningen har vi höjt vårt resultat med fyra enheter. 25 april 2017
Fler nyheter