Bild på ängsmark

Vandringsleden Billingeleden

Billingeleden startar vid Simsjöns södra spets och går norrut längs Billingen förbi Skövde stad upp till Bergs socken och därifrån söderut till Lycke Lilla Höjdens naturreservat och Nolberget.

Billingeleden går ömsom uppe på diabasplatån Billingen med fantastiska utsikter österut, ömsom i sluttningen genom hagmarker och ädellövskogar samt på kalkstensplatån i Berg. Leden är 40 kilometer och i området finns totalt 120 kilometer vandringsled.
 
Vandringslederna går ofta genom hagmarker med betande djur och medföljande hundar måste vara kopplade. På flera utsiktsplatser finns bord och bänkar utplacerade.
 

Karta över Billingeleden

Broschyren "Billingen - ett berg av upplevelser" som innehåller en vandringskarta över Billingeleden, kan du beställa på Skövde Turistbyrås webbplats.  Du kan även ta fram kartan över Billingeleden, klicka här för att öppna den.
 

Skötsel och underhåll

Skövde kommuns Arbetsmarknadsenhet sköter underhållet av Billingeleden såsom röjning, skyltning med mera.
 

Fler vandringsleder

Under rubriken "Skaraborgsleder" hittar du mer information om övriga vandingsleder i Skaraborg.