Bygglov och byggregler

När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser samt hänsyn till grannar. Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande med mera.

Vid rivning av byggnad måste viss hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.